tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Too Long; Read Every Word
TL;REW
Too long, but read every word. That was beautiful. Thank you, Litecoin guy!

- /u/darlingitsbetter
viết bởi poorshibe 22 Tháng một, 2014