tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
"Taken Like A Japanese School Girl"
to get fucked over much like a japanese school girl would by a large group of hooded men with a bukkake fetish
man i got tlajsg by that exam!!
fucking awper, i got tlajsg!!
viết bởi sno 22 Tháng mười, 2004