tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Too long, did not listen

text response usually given when incoming communication exceeds a person's capacity to reason.
viết bởi prllgy 17 Tháng tám, 2009