tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Too Long To Load; Didn't Read
A web page taking too long to load, so the person didn't read it, ie tltl;dr
viết bởi Fabl0r 05 Tháng chín, 2012