tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Take Note Of That
<arran> www.urbandictionary.com <-- TNOT!
viết bởi Arran 14 Tháng mười, 2003