tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
used when a certain person is glueing, aka, doing something not needed
Granmoe wants to glue for rest of his life
viết bởi Heman 16 Tháng ba, 2004