tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
An oversimplified way to say "Fuck You"
You aren't going to pay me back? Well, then, to hell with you!
viết bởi Mr. Sexii 23 Tháng mười, 2013