tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to kill, smoke, murder someone.
I don't go around milkin' niggaz off cause that's cowardz job.
viết bởi carlos 15 Tháng ba, 2004