tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to the absolute peak (or crest)
he's a fucking ring piece isn't he? to the brim!
viết bởi ya muvaaaaa 09 Tháng tám, 2007