Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
slang for "lets do some fuckin drugs"
"yo ronnie lets go to the muhfuggin woods mayne"
viết bởi thehero_ofkvatch 02 Tháng tám, 2009
7 1

Words related to to the muhfuggin woods:

drugs mother muhfuggin thc woods