tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
alcohol and hallucinogens
"hey man, what are we doing tonight?"
"toffee coated rainbows!"
viết bởi nomnomu 29 Tháng mười, 2013