tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Someone who is too good-looking not to notice.
Yaoh! She is tofin for you, man!
viết bởi Doktah See 26 Tháng ba, 2004