tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Tongue feels as dry as a mummy.
I need to soak my tomb tongue in a gelatinous mix for an hour.
viết bởi mcdede 25 Tháng hai, 2014