tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to label a girl as a tramp; to class as acceptable for a one night stand
"That girl aint hot but she is tonightable"
viết bởi Irish Bastard 10 Tháng ba, 2008