tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a kind of kiss.played tonsil tennis with
you played tonsil tennis with my mom doesn't mean you know her.
viết bởi jkijhkja 28 Tháng một, 2007