tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
cities that still have crips and bloods and all of the damn fuckin violence among them exists
tookietown: Fayetteville, NC
viết bởi thebigdj509 01 Tháng sáu, 2010