tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
one who draws in tools
Tom: "Brandon brings the weirdest kids to our lunch table. It's embarrassing."

Matt: "Yeah he's what you call tool bait."
viết bởi iCoinedThat1199 20 Tháng mười hai, 2009