tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Can you believe that guy from Coldplay that Gwyneth Paltrow married, comparing his band to U2? What a fucking tool barn.
viết bởi Mr. Dude Man 11 Tháng bảy, 2006