tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
the act of licking an anus
kelly likes tooshie lingus
viết bởi kelly 17 Tháng một, 2004