tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
fart hole
That chick that works at Burger King loves it in the toot flute!
viết bởi Handsome Farva 05 Tháng ba, 2011