tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A modification to the french word for goodbye, a tout a l'heure.
I'm leaving! Tootaloo!
viết bởi jaimenw 04 Tháng ba, 2008