tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Smoke mad bowls of chronic. Get blazed as hell using a bowl to hold the bud.
We were torch bowls last night we got baked as hell.
We torch bowls all day .
viết bởi weed247 02 Tháng hai, 2010