tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A mistake that you have made that has gone in your favor.
I just pulled a torchia.
viết bởi torchia 16 Tháng ba, 2005