tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The migrant workers live down by the river in tornado magnets.
viết bởi mandingoe 08 Tháng sáu, 2004