tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
to get WELL drunk so you cant move. and thinking hurts.
im sick of this im goin 2 the pub to get tossrotten.
viết bởi rob helm 25 Tháng chín, 2006