tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When an australian boy feels up a girl for hours without sexual intentions.
That toucherydoo last night was amazing, when will we do toucherydoo v2.0?
viết bởi coconut 29 Tháng mười hai, 2004