Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
you're out of luck punk
tough luck
If this doesn't satisfy you, then all I can say is tough nuggies.
viết bởi Who cares 03 Tháng tám, 2004
19 11