tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
what bob is called when he puts on his bling threads and starts saying "innit".
townie bob called me a "fuckin goth innit". I hate him.
viết bởi Someone who's better than you. I rule. 19 Tháng mười một, 2004