The shortened past tense form of the generic phrase "going to town."

To perform an action above and beyond the norm on something or someone
"Mom I was townin' on that sandwich."

"Did you see me townin' on that clown for stealing my lunch money?"
viết bởi Pierce007 26 Tháng năm, 2009
to court, or try to hook up with a female. to run game on a female.
ay jimmy was over there townin' on dat female over there
viết bởi Jeremy Coleman 07 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×