tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To be part of toymods australia. Australias largest toyota club.
He's a Toymodder, you can see he knows a lot about the toyota engine !
viết bởi John coFF33 20 Tháng tám, 2006