tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Used to describe a woman's vagina, when dicks, dildos, a large grapefruit, etc. enter it at regular intervals throughout the day.
Yo girl got a train tunnel vag.
viết bởi David Niagra 19 Tháng mười hai, 2013