A person who watches a DJ spin records.
Everyone was crowded around the DJ booth trainspotting while he dropped his set.
viết bởi TC 23 Tháng ba, 2004
Music snob
CoolGuY283432532: I LUV LINKIN PARK THEY ARE BOMB
Trainspotter: Linkin Park is sh!t, you don't know anything about music, please grow some taste before you talk.
viết bởi PKM KCCORRRB 06 Tháng năm, 2004
Someone who rants and raves on www.e-vent.co.za about house music
Oriental is such a trainspotter
viết bởi erf 11 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×