tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
that guys who is always on skype
yea look Tralph is online
viết bởi lordice1130 20 Tháng tư, 2011