tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
one who has drunken sex with a man upon their first meeting
randy is a total tralump
viết bởi dick4 27 Tháng ba, 2005
 
2.
a tramp. Dirty, dirty whore.
She was such a tralump last night.
viết bởi Yo 27 Tháng ba, 2005