tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A term used to describe any kind of unknown rash on a person you dislike.
Me: Ya seen Jon recently
Ash: Nah, how is he?
Me: he got tramp rash off his munter bird
viết bởi The muchos Legendarios Carlo 03 Tháng mười, 2003