tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A male whore
We went to the club and that guy was a big trampula...
viết bởi Slutress 13 Tháng ba, 2003