tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
male who hangs out with dirty, slutty girls swampdonk
That trash rat got some swamp booty? That ass!!
viết bởi bittybaby0318 07 Tháng mười hai, 2008