tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A very dirty guy who enjoys putting his facial hair into his mouth...
Trashy-chop is rummaging through the garbage again!
viết bởi Grim-Ace 15 Tháng hai, 2003