tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
THE MOST JIZZTASTIC BITCH YO
"Dude she's so cool."

"Yeah, she's such a Trasia."
viết bởi Tayisafaggot 11 Tháng mười, 2013