Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
to treat them normal and with respect
Richard, I will treat you as an equal from now on...
viết bởi L Harvey0swaId 07 Tháng mười một, 2007
3 1

Words related to treat you as an equal:

equal equally i will richard treat