tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an enjoyable event or outcome
wow this party is treatful, what a treat!
viết bởi Kirsty Jamieson 30 Tháng chín, 2005