tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a really hot girl who loves to dance, sleaze, and have fun !
omg look at that girl dance, she`s totally a treiste
viết bởi audrey 21 Tháng tám, 2004