tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Tiny Raskal Gang Killer.
Stomping on a roach.
viết bởi Solo 01 Tháng mười hai, 2004