tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A black grown-ass man
They drug that trigga yang atleast 15 miles.
viết bởi Fooch McChesty 06 Tháng tư, 2004