tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A Trillion Dollars
Our national debt is way past a trillie
viết bởi moneyhaver 28 Tháng một, 2010