tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Beyond "gay" or even "double gay."
Fringe on a leather vest is triple gay.
viết bởi HMFIC 08 Tháng tám, 2007