tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An extremely down individual
"sup o g triple ol g
viết bởi Thegrimreefer 28 Tháng mười một, 2005

Words related to triple ol g

gangsta gangster nig nigs mcgrigs ol g