tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the act or willingness to have vaginal, anal and oral sex
I ran the "triple option" on Heather last night!

My girlfriend runs the "triple option".
viết bởi damdug 02 Tháng một, 2010