Top Definition
a) when an artist sells atleast 3 million records

b) an insult to someone about their friend/family member's sex life. to say they went triple platinum by having sex with atleast 3 million people
a) yo, jay-z's last album went triple platinum

b) dennis's mom went triple platinum. that bitch still didn't fuck me though
viết bởi tripdnokc 11 Tháng tám, 2010
1 more definition
to go crazy on someone; to cuss another person out.
I went triple platinum on his ass!
viết bởi the irish korean 20 Tháng chín, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×