tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
freaky, awesome, outstanding, unique, cool
That ride is triple sick.
viết bởi Douglas 14 Tháng tám, 2003